Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

DZP/289/2021 Dostawa i wymiana mat wejściowych w IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-05-25 2021-06-01 10:00 2021-06-02
DZP/ZO/12/43/2021 sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego opinii (wyceny) o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej w postaci oddania w dzierżawę systemu parkingowego IPiN sporządzonej zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 3) ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 735). Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-05-07 2021-05-17 10:00 2021-05-27
11/2021/DZP. Świadczenie usług bezgotówkowej, cyklicznej sprzedaży paliw do samochodów Zamawiającego oraz akcesoriów i usług samochodowych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-04-28 2021-05-06 10:00 2021-05-27
DZP/321/2021 Usługa odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w IPiN do prosektorium Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-25 2021-04-01 10:00 2021-04-01
DZP/297/2021 Świadczenie usług niszczenia nośników danych w wersji papierowej i elektronicznej oraz podstawienie bezpiecznych pojemników z indywidualnym zamkiem do zbiórki danych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-15 2021-03-31 12:00 2021-04-09
DZP/189/ 2021 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-02-24 2021-03-04 10:00 2021-03-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa