Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

DZP/20/23/551/2021 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Goplańskiej 44. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-06-10 2021-06-18 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa