Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 53  pokazuj  pozycji

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych oraz innych odpadów niebezpiecznych z Instytutu Psychiatrii i Neurologii DZP/PN/31/43/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2022-06-17 11:47
Dostawa leków różnych - 48 pakietów DZP/PN/21/32/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 2022-05-27 14:15
Świadczenie usługi w dni robocze i świąteczne pracowników tymczasowych na rzecz Instytutu Psychiatrii i Neurologii DZP/TP/30/43/3022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-20 13:16
Dostawa leku Cladribinum 1mg/ml na realizację badania DZP/TP/28/ABM/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-17 14:03
Dostawa wyrobów medycznych i leków- 11 pakietów DZP/TP/24/32/2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2022-05-16 14:33
Świadczenie usługi w dni robocze i świąteczne pracowników tymczasowych na rzecz Instytutu Psychiatrii i Neurologii DZP/TP/25/43/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-28 14:39
Świadczenie usługi w dni robocze i świąteczne pracowników tymczasowych na rzecz Instytutu Psychiatrii i Neurologii DZP/TP/16/43/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-11 14:05
Dostawa leków do programu lekowego: pakiet 1 Agalsidasum alpha , pakiet 2 Immunoglobulin Humannum 10%, pakiet 3 Everolimusum DZP/PN/17/32/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2022-04-05 11:43
Dostawa immunoglobuliny do programu lekowego DZP/PN/13/32/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-03-30 11:48
Dostawa sprzętu komputerowego na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ 2021-2025 – zakup 7 laptopów oraz 7 zestawów komputerowych (komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem Office. DZP/ZO/18/551/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2022-03-23 15:51
Dostawa wyrobów medycznych , rękawiczek- 54 pakiety DZP/PN/6/32/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 2022-03-11 10:33
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Adaptacja nieruchomości przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie- budynku przeznaczonego na Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - etap I DZP/ZO/11/551/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-24 10:07
Dostawa leku Trientinum tetrahydrochloridum 150 mg do programu lekowego DZP/TP/10/32/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-02-23 10:23
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii DZP/TP/7/50/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-02-11 14:36
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Modernizacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19” DZP/ZO/3/551/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3 2022-02-09 10:20
wyprodukowanie tabletek placebo referencyjnych do produktu Polocard, 150 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt., sporządzenie dokumentacji (IMPD do placebo oraz ewentualnie IMP jeżeli potrzebna będzie modyfikacja ww. do celów zaślepienia badania), przeetykietowanie (dostarczonego przez Sponsora lub wskazanego Dostawcę) produktu badanego oraz placebo wraz z dostawą do czterech ośrodków badawczych DZP/ZO/9 / ABM /2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-02 12:22
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Adaptacja nieruchomości przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie- budynku przeznaczonego na Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - etap I". DZP/ZO/ 2/ 551 /2021 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2, 3 2022-01-25 11:19
Konserwacja centrali telefonicznej Panasonic, oraz sieci telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi DZP/ZO/8/45/2022 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-01-24 12:15
Dostawa immunoglobuliny do programu lekowego DZP/PN/68/32/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2022-01-19 08:16
Dostawa wyrobów medycznych, leków - 20 pakietów DZP/TP/66/32/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2022-01-05 13:29
Usługa ochrony obiektów, osób i mienia na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii DZP/TP/60/45/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-20 09:41
Prowadzenie superwizji rozwoju zawodowego w zakresie stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), w formacie indywidualnym i grupowym dla realizatorów projektu w związku ze skalowaniem nowego rozwiązania na terenie dzielnicy Mokotów. DZP/TP/59/551/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-16 13:46
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii DZP/TP/56/50/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-14 08:20
Zakup i dostawa aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w ramach programu profilaktyki zdrowotnej. DZP/TP/54/32/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-06 12:09
Dostawa immunoglobuliny DZP/PN/55/32/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-11-30 12:40

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa