Lista postępowań PZP

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

DZP/TP/32/27/2022 sprzęt do embolizacji tętniaków, cewniki angiograficzne Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-30 2022-06-08 10:00 --
DZP/TP/29/43/2022 „Drobne prace remontowe do wykonania (w miarę potrzeb) w komórkach organizacyjnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-12 2022-05-30 10:00 --
DZP/PN/26/27/2022 Dostawa sprzętu do malformacji wewnątrzczaszkowych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-29 2022-06-01 10:00 --
DZP/TP/15/551/2022 Modernizacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19, w ramach zadaia : „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej - Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-24 2022-03-15 10:00 --
DZP/PN/4/ABM/2022 Świadczenie usług polegających na wykonaniu zadań zleconych przez Zamawiającego związanych z realizacją niekomercyjnego badania klinicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-02-02 2022-02-14 10:00 --
DZP/TP/67/551/2021 Adaptacja nieruchomości przy ul. Goplańskiej 44 - budynku przeznaczonego na Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - etap I” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-12-20 2022-01-14 10:00 --
DZP/PN/58/551/2021 Świadczenie kompleksowej usługi całodziennego żywienia pacjentów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-19 2021-12-01 10:00 --
DZP/TP/52/551/2021 Sprzęt komputerowy, licencje CAL Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-22 2021-11-02 10:00 --
DZP/TP/50/551/2021 „Modernizacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-22 2021-11-18 10:00 --
DZP/PN/40/27/2021 Dostawa sprzętu do malformacji wewnątrzczaszkowych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-01 2021-10-28 10:00 --
DZP/TP/44/014/2021 Dostawa zestawów komputerowych, laptopa i macierz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-30 2021-10-08 10:00 --
DZP/TP/11/014/2021 Dostawa: zestawów komputerowych, licencji CAL. akcesoriów komputerowych i laptopa Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-09 2021-07-21 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa