Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

DZP/TP/16/43/2021 „Drobne prace remontowe do wykonania (w miarę potrzeb) w komórkach organizacyjnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-27 2021-06-11 10:00 --
DZP/TP/13/45/2021 Dostawa papieru xero i pieczątek dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-21 2021-05-31 10:00 --
DZP/TP/14/45/2021 Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, mopów oraz ścierek dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-17 2021-05-27 10:00 --
DZP/PN/10/27/2021 Dostawa zestawów do stymulacji rdzenia kręgowego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-04 2021-06-07 10:00 --
DZP/PN/9/551/2021 Dostawa sprzętu w celu uzupełnienia infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-16 2021-05-19 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa