Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 66  pokazuj  pozycji

DZP/PN/31/43/2022 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych oraz innych odpadów niebezpiecznych z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-17 2022-06-13 10:00 --
DZP/TP/28/ABM/2022 Dostawa leku Cladribinum 1mg/ml na realizację badania Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-06 2022-05-16 10:00 2022-05-27
DZP/TP/30/43/3022 Świadczenie usługi w dni robocze i świąteczne pracowników tymczasowych na rzecz Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-05 2022-05-13 10:00 2022-05-27
DZP/TP/24/32/2022 Dostawa wyrobów medycznych i leków- 11 pakietów Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-19 2022-04-28 10:00 2022-05-27
DZP/TP/25/43/2022 Świadczenie usługi w dni robocze i świąteczne pracowników tymczasowych na rzecz Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-13 2022-04-21 10:00 2022-05-06
DZP/PN/21/32/2022 Dostawa leków różnych - 48 pakietów Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-08 2022-05-10 10:00 --
DZP/TP/20/45/2022 Dostawy odczynników chemicznych do badań laboratoryjnych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-07 2022-04-19 10:00 2022-06-08
DZP/TP/23/551/2022 „Modernizacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-07 2022-04-22 10:00 2022-05-02
DZP/TP/14/551/2022 Dostawa aparatury do badań elektrofizjologicznych i optogenetycznych „in vitro” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-06 2022-04-14 10:00 --
DZP/TP/16/43/2022 Świadczenie usługi w dni robocze i świąteczne pracowników tymczasowych na rzecz Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-29 2022-04-08 10:00 2022-04-21
DZP/TP/19/45/2022 Dostawa dozowników, art. czystościowych, ścierek, worków do segregacji śmieci, naczyń jednorazowych, obuwia dla personelu, ręczników frotte dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-16 2022-03-24 10:00 --
DZP/PN/17/32/2022 Dostawa leków do programu lekowego: pakiet 1 Agalsidasum alpha , pakiet 2 Immunoglobulin Humannum 10%, pakiet 3 Everolimusum Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-11 2022-03-24 10:00 2022-04-11
DZP/PN/13/32/2022 Dostawa immunoglobuliny do programu lekowego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-07 2022-03-21 10:00 2022-04-11
DZP/TP/12/45/2022 Dostawa dozowników, art. czystościowych, ścierek, mopów oraz koszy na śmieci, worków do segregacji śmieci, naczyń jednorazowych dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-17 2022-02-25 10:00 --
DZP/TP/10/32/2022 Dostawa leku Trientinum tetrahydrochloridum 150 mg do programu lekowego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-08 2022-02-17 10:00 2022-02-23
DZP/PN/6/32/2022 Dostawa wyrobów medycznych , rękawiczek- 54 pakiety Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-19 2022-02-15 10:00 --
DZP/TP/7/50/2022 Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-17 2022-02-01 10:00 2022-02-23
DZP/TP/5/50/2022 Usługa konserwacji systemu elektroenergetycznego oraz sanitarnego w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-13 2022-01-21 10:00 --
DZP/TP/1/551/2022 „Modernizacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w związku z COVID-19” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-03 2022-01-19 10:00 2022-03-03
DZP/PN/68/32/2021 Dostawa immunoglobuliny do programu lekowego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-21 2022-01-05 10:00 2022-01-27
DZP/TP/66/32/2021 Dostawa wyrobów medycznych, leków - 20 pakietów Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-16 2021-12-28 10:00 2022-01-13
DZP/TP/64/551/2021 Usługa transportu sanitarnego dla IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-09 2021-12-17 10:00 --
DZP/TP/60/45/2021 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia na terenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-03 2021-12-13 10:00 2021-12-31
DZP/TP/56/50/2021 Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-02 2021-12-10 10:00 2021-12-14
DZP/TP/62/551/2021 Usługa transportu sanitarnego dla IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-30 2021-12-08 10:00 2022-01-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa