Lista postępowań PZP

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

DZP/PN/8/32/2021 Dostawa leków, wyrobów medycznych i leków do programów lekowych- eliglustat, immunoglobuliny -111 pakietów Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-30 2021-05-14 10:00 --
DZP/TP/7/32/2021 Dostawa środków ochrony osobistej, akcesoriów do ssaka, preparatów do dezynfekcji, opatrunków do zaopatrywania krwawienie tętniczego, zestawów do wkłuć centralnych oraz akcesoriów do aparatu Selector tkankowy Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-29 2021-04-12 10:00 2021-06-10
DZP/TP/6/43/2021 „Drobne prace remontowe do wykonania (w miarę potrzeb) w komórkach organizacyjnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-11 2021-03-31 10:00 2021-04-13
DZP/PN/5/43/2021 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych oraz innych odpadów niebezpiecznych z Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-03-01 2021-04-01 10:00 2021-05-31
DZP/PN/4/32/2021 Dostawa drobnego sprzętu medycznego, sterylizacji, rękawiczek chirurgicznych, opatrunków, pojemników na odpady – 56 pakietów Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-02-24 2021-03-08 10:00 2021-06-10
DZP/TP/2/32/2021 Dostawa leków- 12 pakietów Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-16 2021-02-24 10:00 2021-04-21
DZP/TK/1/32/2021 Dostawa leku o nazwie Glatiramer acetate Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-16 2021-02-24 10:00 2021-04-07
DZP/TP/3/551/2021 Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-16 2021-02-25 10:00 2021-03-31

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa