Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

DZP/PN/22/27/2021 Dostawa 30 zestawów do stymulacji rdzenia kręgowego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-11 2021-06-24 10:00 --
DZP/PN/21/32/2021 Dostawa leków do programów lekowych leczenia immunoglobulinami i Eliglustat Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-11 2021-06-24 10:00 --
DZP/TP/15/43/2021 Usługa odbioru, wywozu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych powstających w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-14 2021-06-24 10:00 --
DZP/TP/19/551/2021 Dostawa: urządzenie do dystrakcji formaliny, transparentny pojemnik prostokątny, oprogramowanie do wirtualizacji, dyski do serwera Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-15 2021-06-23 10:00 --
DZP/TP/18/132/2021 Usługa wydawnicza dla trzech czasopism publikowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie: „Advances in Psychiatry and Neurology / Postępy Psychiatrii i Neurologii”, „Alcoholism and Drug Addiction / Alkoholizm i Narkomania” oraz „Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology / Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii” w okresie trzech lat. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-16 2021-06-25 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa