Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

370/22/DZP Świadczenie usług bezgotówkowej, cyklicznej sprzedaży paliw do samochodów Zamawiającego oraz akcesoriów i usług samochodowych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-04-20 2022-04-28 10:00 2022-04-29
DZP/ZO/22/45/2022 Dostawa worków do segregacji śmieci, naczyń jednorazowych, ręczników frotte dla Instytutu Psychiatrii i Neurologii Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-04-06 2022-04-14 10:00 2022-05-18
DZP/ZO/18/551/2022 Dostawa sprzętu komputerowego na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach NPZ 2021-2025 – zakup 7 laptopów oraz 7 zestawów komputerowych (komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, mysz) wraz z oprogramowaniem Office. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-14 2022-03-21 10:00 2022-06-08
DZP/37.1/2022 Usługa udzielania świadczeń superwizji dla pracowników IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-02-23 2022-03-02 10:00 2022-03-09
DZP/37/2022 Świadczenie usług superwizji dla pracowników IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-01-21 2022-01-27 10:00 2022-02-23
DZP/ZO/8/45/2022 Konserwacja centrali telefonicznej Panasonic, oraz sieci telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-01-19 2022-01-24 10:00 2022-01-25
DZP/ZO/9 / ABM /2022 wyprodukowanie tabletek placebo referencyjnych do produktu Polocard, 150 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt., sporządzenie dokumentacji (IMPD do placebo oraz ewentualnie IMP jeżeli potrzebna będzie modyfikacja ww. do celów zaślepienia badania), przeetykietowanie (dostarczonego przez Sponsora lub wskazanego Dostawcę) produktu badanego oraz placebo wraz z dostawą do czterech ośrodków badawczych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-01-18 2022-01-26 10:00 2022-02-02
DZP/ZO/ 2/ 551 /2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Adaptacja nieruchomości przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie- budynku przeznaczonego na Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - etap I". Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2022-01-03 2022-01-14 10:00 2022-01-25
DZP/1299/2021 Odbiór i transportu zwłok osób zmarłych w IPiN do prosektorium Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-11-23 2021-11-26 12:00 2021-11-29
DZP/1127.1./2021 Świadczenie usług w zakresie przechowania i wydania osobom upoważnionym do pochowania zwłok osób zmarłych w IPiN oraz wykonywanie sekcji zwłok. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-10-27 2021-10-29 10:00 2021-11-05
DZP/1127/2021 Świadczenie usług w zakresie przechowania i wydania osobom upoważnionym do pochowania zwłok osób zmarłych w IPiN oraz wykonywanie sekcji zwłok. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-10-20 2021-10-27 10:00 2021-11-08
DZP/ZO/47/5/10/26/2021/462/585 „ Zakup urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedbackiem i możliwością zastosowania we wszystkich fazach rehabilitacji ( od pozycji siedzącej do pionizacji) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-01 2021-10-07 10:00 2021-10-08
DZP/992.1/2021 Udzielanie świadczeń superwizji dla pracowników IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-23 2021-09-30 10:00 2021-11-05
DZP/992/2021 Udzielanie świadczeń superwizji dla pracowników IPiN. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-08 2021-09-13 10:00 2021-09-23
DZP/841/2021 Usługa zarządzania systemem parkowania w IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-07-30 2021-08-18 10:00 2021-09-13
DZP/ZO/26/43/2021 ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto, prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: świadczenie usług telekomunikacyjnych - Pakiet 1 telefonii stacjonarnej, - Pakiet 2 telefonii komórkowej Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-07-14 2021-07-30 10:00 2021-08-12
DZP/ZO/20/28/2021 Sprzęt do stabilizacji przeznasadowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-07-12 2021-07-20 10:00 2021-08-09
DZP/20/23/551/2021 Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Goplańskiej 44. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-06-10 2021-06-18 10:00 2021-10-07
DZP/289/2021 Dostawa i wymiana mat wejściowych w IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-05-25 2021-06-01 10:00 2021-06-02
DZP/ZO/12/43/2021 sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego opinii (wyceny) o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej w postaci oddania w dzierżawę systemu parkingowego IPiN sporządzonej zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 3) ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 735). Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-05-07 2021-05-17 10:00 2021-05-27
11/2021/DZP. Świadczenie usług bezgotówkowej, cyklicznej sprzedaży paliw do samochodów Zamawiającego oraz akcesoriów i usług samochodowych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-04-28 2021-05-06 10:00 2021-05-27
DZP/321/2021 Usługa odbioru i transportu zwłok osób zmarłych w IPiN do prosektorium Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-25 2021-04-01 10:00 2021-04-01
DZP/297/2021 Świadczenie usług niszczenia nośników danych w wersji papierowej i elektronicznej oraz podstawienie bezpiecznych pojemników z indywidualnym zamkiem do zbiórki danych Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-15 2021-03-31 12:00 2021-04-09
DZP/189/ 2021 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-02-24 2021-03-04 10:00 2021-03-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa